Objave

Izmena programa (19.02.2022.)

MODUL “WinŠped 3”:
Program je prilagođen standardima najnovijih Poštinih el.sertifikata, pa je sada moguć automatski odabir i ovih sertifikata po serijskom broju. Podsećamo vas da podešavanje programa za automatski odabir el.sertifikata po serijskom broju možete izvršiti na sledeći ......

Ažurirano:

Pročitajte više...

Izmena programa (30.01.2022.)

OPIS IZMENA:
MODUL “WinŠped 3”:
– Izmenjen je način ažuriranja tzv. “blanko šablona” i šabloni su prošireni sa kategorijom “NCTS”.
Nakon izmene programa, izaberite karticu “Obrada JCI”, pa potom “Šabloni / obrasci”

Zatim kliknite na dugme “Ažuriraj dokumenta sa winsped.com ......

Ažurirano:

Pročitajte više...

Izmena programa (01.10.2021.)

OPIS IZMENA:
MODUL “WinŠped 3”:
– Kod opcije za automatsko generisanje izjava I60, I63, I64 i I65, dodata je i izjava I46

CARINSKA TARIFA:
– Izvršene su manje korekcije

OSTALO:
– Postavke datuma i brojeva u programu više neće zavisiti ......

Ažurirano:

Pročitajte više...

Izmena programa (11.07.2021.)

OPIS IZMENA:
MODUL “WinŠped 3”:
– Pregled carinske tarife je dopunjen kolonama AM (Jermenija) i KG (Kirgistan)

CARINSKA TARIFA:
– Carinska tarifa je dopunjena stopama carine za Jermeniju i Kirgistan

Prečišćeni tekst Carinske tarife, usklađen sa Sporazumom sa Evroazijskom unijom, ......

Ažurirano:

Pročitajte više...