Objave

Podneta je prva JCI u sistemu NAP

Korsnici našeg programa “WinŠped.log 2015”: “Livnica Kikinda” A.D. i špedicija “KO-NA” d.o.o. iz Kikinde, su podneli prve JCI u sistemu NAP. Ovim je zvanično završena test faza i programu je odobrena realna primena ovog postupka.

Video demonstraciju primene postupka NAP ......

Ažurirano:

Pročitajte više...

Izmena programa (19.02.2022.)

MODUL “WinŠped 3”:
Program je prilagođen standardima najnovijih Poštinih el.sertifikata, pa je sada moguć automatski odabir i ovih sertifikata po serijskom broju. Podsećamo vas da podešavanje programa za automatski odabir el.sertifikata po serijskom broju možete izvršiti na sledeći ......

Ažurirano:

Pročitajte više...

Izmena programa (30.01.2022.)

OPIS IZMENA:
MODUL “WinŠped 3”:
– Izmenjen je način ažuriranja tzv. “blanko šablona” i šabloni su prošireni sa kategorijom “NCTS”.
Nakon izmene programa, izaberite karticu “Obrada JCI”, pa potom “Šabloni / obrasci”

Zatim kliknite na dugme “Ažuriraj dokumenta sa winsped.com ......

Ažurirano:

Pročitajte više...