Objave

Izmena programa (30.12.2022.)

MODUL “FAKTURISANJE”:
– Dodato je polje “Datum prometa”.
– Dodata je logika korišćenja datuma kod odabira Nastanka poreske obaveze, u skladu sa tehničkom dokumentacijom SEF-a:
    Šifra 3 : nijedan dodatni datum neće bit korišćen (prikazan) ......

Ažurirano:

Pročitajte više...

Izmena programa (29.01.2023.)

MODUL “WinŠped 3 / NAP”:
– NAP: U cilju boljeg odziva programa nakon prosleđivanja JCI, povećano je vreme čekanja na povratnu poruku servera carine (lista grešaka, potvrda o uspešnom prosleđivanju…)
– NAP: Po zahtevu više korisnika, na štampi ispod obrasca ......

Ažurirano:

Pročitajte više...

Izmena programa (26.01.2023.)

MODUL “NCTS”:
– Po zahtevu više korisnika, realizovana je peta opcija automatskog formiranja e-TCD od izabranih JCI, kojom se formira jedna zajednička (zbirna) deklaracija koja sadrži posebna naimenovanja iz svih izabranih JCI.
Takođe je omogućeno formiranje standardne i pojednostavljene e-TCD.

Ažurirano:

Pročitajte više...

Izmena programa (25.01.2023.)

MODUL “NCTS”:
– Korigovana je štampa obrasca sa više naimenovanja, radi ispravke greške kod štampe bruto i neto mase, gde se ovi podaci nisu štampali u situacijama kada u tom naimenovanju nije upisana nijedna priložena isprava.
– U IZRADI: Po ......

Ažurirano:

Pročitajte više...

Izmena programa (15.01.2023.)

MODUL “WinŠped 3/NAP”:
– Produženo je vreme automatskog čekanja na povratne poruke kod NAP-a, što bi trebalo da doprinese boljem automatskom odzivu kod preopterećenja carinskog servera. Ukoliko program ne primi povratnu poruku u predviđenom vremenu čekanja, proveravajte povratnu poruku “ručno”, ......

Ažurirano:

Pročitajte više...

Izmena programa (05.01.2023.)

MODUL “FAKTURISANJE”:
– Omogućeno je snimanje e-fakture preuzete sa servera SEF-a u PDF formatu.

CARINSKA TARIFA:
– Izvršene su manje korekcije naimenovanja

Ažurirano:

Pročitajte više...

Izmena programa (25.12.2022.)

MODUL “WinŠped 3 / NAP”:
– NAP: Omogućena je izmena opisa deklaracije nakon definitivnog el. podnošenja carini
– NAP: Onemogućena je istovremena višestruka obrada iste JCI na istom ili na više računara.

MODUL “FAKTURISANJE”:
– Omogućena je aktivacija produkcionog servera ......

Ažurirano:

Pročitajte više...

Izmena programa (20.12.2022.)

MODUL “WinŠped 3 / NAP”:
– NAP: Onemogućeno je otvaranje više obrazaca za obradu iste JCI u isto vreme.
– NAP: Na štampi obrasca JCI koji se predaje carini, ispod samog obrasca, dodati su podaci o plombama.

MODUL “FAKTURISANJE”:
......

Ažurirano:

Pročitajte više...

Izmena programa (14.12.2022.)

MODUL “WinŠped 3/NAP”:
– U modulu “WinŠped 3”, ponovo je omogućena obrada naimenovanja i trgovačkog naziva robe uz upotrebu tastera “novi red”. U NAP-u nije moguće koristiti ovaj taster (izričita zabrana carine!).

MODUL “FAKTURISANJE”:
–  Dodata je mogućnost unosa ......

Ažurirano:

Pročitajte više...