Modul "Magacini"

Automatizacija vođenja evidencije o robi u carinskim skladištima, shodno uputstvu i načinu koji je propisala carina

Modul omogućava korisnicima jednostavno vođenje evidencije robe u carinskim skladištima.

Vođenje evidencije je usklađeno sa propisanim načinom vođenja evidencije robe u carinskim skladištima, koja je utvrđena sa "Uputstvom o jedinstvenom načinu vođenja evidencije za robu smeštenu u carinskom skladištu" (Službeni glasnik RS br. 68/2004) i objašnjenjem Uprave carina Republike Srbije .

Obratite nam se za detalje!

Pregledajte slike programa