Novosti o veb-sajtu

Program za evidenciju robe u carinskim skladištima “WinŠped carinska skladišta online”

Aplikacija omogućava korisnicima on-line vođenje evidencije carinskih skladišta.

Vođenje evidencije je usklađeno sa propisanim načinom vođenja evidencije robe u carinskim skladištima, koja je utvrđena sa
“Uputstvom o jedinstvenom načinu vođenja evidencije za robu smeštenu u carinskom skladištu” (Službeni glasnik RS br. 68/2004) i objašnjenjem Uprave carina Republike Srbije .

On-line rad omogućava veliku fleksibilnost, jer NIJE POTREBNA NIKAKVA INSTALACIJA NI PREUZIMANJE PROGRAMA, a korisnik neće biti uslovljen korišćenjem određenog operativnog sistema, pa je rad doslovno moguć i na mobilnim platformama ili tablet uređajima !

Za pokretanje aplikacije dovoljan je bilo koji internet pretraživač (browser) novije generacije i pristup internetu. Korisnici se pomoću korisničkog imena i lozinke prijavljuju u aplikaciju i podaci su na taj način dostupni samo njima i potpuno su zaštićeni od pristupa neovlašćenih lica.

Ukoliko ste zainteresovani za našu aplikaciju, molimo vas da na gore navedenoj adresi aplikacije popunite prijavu za besplatni probni rad , kako bi Vam preko e-maila prosledili parametre za pristup.
Za razliku od demo pristupa, u toku besplatnog probnog rada, možete unositi svoje realne podatke, koji će biti vidljive samo vama.

Web adresa aplikacije: http://carskladista.winsped.net

Moguća je prijava za besplatan probni rad u trajanju od 30 dana!

Aplikacija “WebFakture”

Aplikacija omogućava korisnicima on-line izradu, štampu i evidenciju faktura.

Za sada je namenjena prvenstveno manjim firmama, koje ne vode sopstveno knjigovodstvo, već samo ispostavljaju fakture komitentima. On-line rad omogućava veliku fleksibilnost, jer korisnik neće biti uslovljen korišćenjem određenog operativnog sistema, pa je izrada i evidencija faktura doslovno moguća i na mobilnim platformama ili tablet uređajima ! Za pokretanje aplikacije dovoljan je bilo koji internet pretraživač (browser) novije generacije i pristup internetu. Korisnici se pomoću korisničkog imena i lozinke prijavljuju u aplikaciju i podaci su na taj način dostupni samo njima i potpuno su zaštićeni od pristupa neovlašćenih lica.

Za nove korisnike dajemo mogućnost besplatnog probnog rada u trajanju od 30 dana !

Ukoliko Vam ne odgovara ni jedan od ponuđenih šablona za izradu faktura, možete nam proslediti Vašu dosadašnju ili željenu formu fakture, a mi ćemo je realizovati prema Vašem zahtevu. Takođe, ukoliko želite da se u zaglavlju fakture štampa logo vaše firme, po registraciji za demo pristup aplikaciji, na e-mail adresu ćete dobiti i uputstvo za dostavu logoa.

Web adresa aplikacije: http://webfakture.winsped.net

Moguća je prijava za besplatan probni rad u trajanju od 30 dana!

Aplikacija “WebPUR”

WebPUR 2014 - aplikacija za vođenje evidencije o robi uvezenoj na aktivno oplemenjivanje i PUR

Web aplikacija “WebPUR” omogućava kompletno vođenje evidencije o privremeno uvezenoj robi u postupku aktivnog oplemenjivanja.

Na osnovu unetih repromaterijala, dobijenih proizvoda i njihovih normativa moguće je kreiranje izveštaja o robi, sa detaljnim uvidom u stanje i utrošak repromaterijala, kao i o realizaciji dobijenih proizvoda. Aplikacijom je moguće kreirati izveštaje koje zahteva carina, radi svođenja, kvartalnog objedinjavanja rokova i/ili okončanja postupaka.

Sem za potrebe carinskih formalnosti, izveštaje možete koristiti i za praćenje proizvodnje, kalkulacije cena dobijenih proizvoda i sl. Planira se objedinjavanje ove aplikacije sa aplikacijom “WebFakture”, kako bi se, na osnovu kreirane otpremnice izradila i faktura za robu.

Većim firmama aplikacija može da posluži kao dopunska aplikacija i olakša im izradu izveštaja o stanju i praćenju robe, koje zahtevaju carinski organi kod postupaka aktivnog oplemenjivanja, dok za manje firme, kojima su tzv. lon-poslovi pretežna aktivnost, može biti idealna, jer sem evidencija o privremeno uvezenoj robi, može poslužiti i kao aplikacija za interno vođenje evidencija o robi i praćenje proizvodnje.

Web adresa aplikacije: http://webpur.winsped.net

Moguća je prijava za besplatan probni rad u trajanju od 30 dana!

Novi izgled “Online carinske tarife”

Kako smo krajem prošle godine i najavili, “Online carinska tarifa” je dobila nove mogućnosti pretrage.

Nadamo se da će vam nova pretraga omogućiti lakše snalaženje i brže pronalaženje željenog podatka.

“Online carinskoj tarifi” možete pristupiti preko glavnog menija našeg websajta ili klikom OVDE

Redizajniranje websajta

Od nedelje (28.10.2012.) pa u narednih par dana, možda će biti otežan ili u nekim trenucima onemogućen pristup websajtu (www.winsped.com) zbog redizajniranja i unapređenja okruženja.

Hvala Vam na razumevanju !

Nova DEMO verzija programa

Za preuzimanje je postavljena nova instalacija DEMO verzije programa “WinŠped 2”.

Nova instalacija ispravlja moguće probleme pri instalaciji programa na računarma sa operativnim sistemima Windows Vista i Windows 7.

Problem se javljao samo pri specifičnim postavkama u operativnom sistemu, pa ukoliko ste imali problem pri instalaciji, a želeli bi da testirate program, molimo Vas da preuzmete novu veziju.

Napominjemo da verzija samog programa nije menjana, već samo verzija instalera.