Program za evidenciju robe u carinskim skladištima “WinŠped carinska skladišta online”

Aplikacija omogućava korisnicima on-line vođenje evidencije carinskih skladišta.

Vođenje evidencije je usklađeno sa propisanim načinom vođenja evidencije robe u carinskim skladištima, koja je utvrđena sa
“Uputstvom o jedinstvenom načinu vođenja evidencije za robu smeštenu u carinskom skladištu” (Službeni glasnik RS br. 68/2004) i objašnjenjem Uprave carina Republike Srbije .

On-line rad omogućava veliku fleksibilnost, jer NIJE POTREBNA NIKAKVA INSTALACIJA NI PREUZIMANJE PROGRAMA, a korisnik neće biti uslovljen korišćenjem određenog operativnog sistema, pa je rad doslovno moguć i na mobilnim platformama ili tablet uređajima !

Za pokretanje aplikacije dovoljan je bilo koji internet pretraživač (browser) novije generacije i pristup internetu. Korisnici se pomoću korisničkog imena i lozinke prijavljuju u aplikaciju i podaci su na taj način dostupni samo njima i potpuno su zaštićeni od pristupa neovlašćenih lica.

Ukoliko ste zainteresovani za našu aplikaciju, molimo vas da na gore navedenoj adresi aplikacije popunite prijavu za besplatni probni rad , kako bi Vam preko e-maila prosledili parametre za pristup.
Za razliku od demo pristupa, u toku besplatnog probnog rada, možete unositi svoje realne podatke, koji će biti vidljive samo vama.

Web adresa aplikacije: http://carskladista.winsped.net

Moguća je prijava za besplatan probni rad u trajanju od 30 dana!