Pretraživači Carinske tarife

Carinska tarifa online i Android aplikacija "WinŠped carinska tarifa"

Android aplikacija "WinŠped carinska tarifa" je dostupna za besplatno preuzimanje! Potražite aplikaciju u Google Play prodavnici!

U aplikaciji su dostupni kalkulator carinskih dažbina, lista obavezujućih obaveštenja carine o svrstavanju robe, lista obrade za sticanje preferencijalnog porekla po PEM konvenciji i mnoge druge stvari.

Carinska tarifa online

Online pregledu carinske tarife možete pristupiti i iz vašeg internet pregledača (browser-a), na adresi: http://carinska.tarifa.winsped.com

Podržana je pretraga po tarifnom broju i tekstu naimenovanja iz Carinske tarife.

WinŠped carinska tarifa za Android

Набавите на Google Play

Carinska tarifa online

Pregled carinske tarife

Carinska tarifa 2022

Preuzmite aktuelnu verziju carinske tarife u PDF formatu.

Preuzmi Carinsku tarifu