Pretraživači Carinske tarife

Carinska tarifa online i Android aplikacija "WinŠped carinska tarifa"

Android aplikacija "WinŠped carinska tarifa" je dostupna za besplatno preuzimanje! Potražite aplikaciju u Google Play prodavnici!

U aplikaciji su dostupni kalkulator carinskih dažbina, lista obavezujućih obaveštenja carine o svrstavanju robe, lista obrade za sticanje preferencijalnog porekla po PEM konvenciji i mnoge druge stvari.
OVAJ PROJEKAT JE OBUSTAVLJEN I APLIKACIJA SE VIŠE NEĆE AŽURIRATI!

Carinska tarifa online

USLED NEMOGUĆNOSTI KVALITETNOG ODRŽAVANJA PORTALA "WinŠped Carinska tarifa online" I POTREBE DA RESURSE PREUSMERIMO U DRUGE PROJEKTE, OVAJ PROJEKAT SE DO DALJEG OBUSTAVLJA! 
PORTAL http://carinska.tarifa.winsped.com VIŠE NIJE DOSTUPAN.

WinŠped carinska tarifa za Android

Набавите на Google Play

Aplikacija više neće dobijati izmene i ažuriranja!

Carinska tarifa online

Projekat je obustavljen od 1.6.2024.

Carinska tarifa 2024

Preuzmite aktuelnu verziju carinske tarife u PDF formatu.

Preuzmi Carinsku tarifu