Modul "NCTS"

Obrada i elektronsko podnošenje (EPD) elektronskih tranzitnih carinskih deklaracija (eTCD), shodno Konvenciji o zajedničkom tranzitu sa EU

Ovaj modul omogućava obradu i prosleđivanje carini tranzitnih isprava shodno Konvencijom o zajedničkom tranzitnom postupku i Konvencijom o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom

Zajednički tranzit, predstavlja tranzit izmedju svih zemalja članica Konvencije o zajedničkom tranzitu, 28 zemalja EU + 4 zemlje EFTA (Lihtenštajn, Norveška, Island i Švajcarska) + Republika Turska + Republika Severna Makedonija. 
Tranzit zajednice predstavlja primenu NCTS samo izmedju zemalja EU (28). 
Nacionalna primena NCTS, samo u okviru jednog carinskog područja.

Realizovano je automatsko formiranje NCTS deklaracije na osnovu JCI (C1, C2 ili C3), tj. program može da automatski kreira elektronsku tranzitnu deklaraciju (e-TCD) na osnovu podataka iz JCI. Moguće je formirati zbirnu e-TCD (od više JCI) ili za svaku JCI posebno.

Obratite nam se za detalje!

Pregledajte slike programa