Programska uputstva


Icon

E-fakture: Uputstvo za primenu SEF u programu WinŠped.log 2015 966.43 KB 11 downloads

Kratko uputstvo za podešavanje programa i sprovođenje postupka sa e-fakturama u…
Icon

Kratko uputstvo za podešavanje NAP-a 210.36 KB 12 downloads

Icon

Uputstvo za konverziju fajlova iz XLS u CSV format 436.75 KB 15 downloads

Uvoz određenih podataka u program “WinŠped.log 2015” je realizovan iz CSV formata….
Icon

Uputstvo za podešavanje kodne stranice CP1250 u Windows-u 1.36 MB 9 downloads

Ovo uputsto objašnjava način podešavanja kodne stranice CP1250, neophodne za korišćenje…
Icon

Modul PUR – Uputstvo za uvoz podatakla iz Excel-CSV tabele 460.48 KB 9 downloads

Uputstvo za uvoz podatakla iz Excel-CSV tabele u program “WinŠped.log 2015” – modul…