Modul "Fakturisanje"

Automatska obrada i evidencija faktura na osnovu podataka iz drugih modula

Ovaj modul je namenjen prvenstveno manjim i srednjim firmama, koje ne vode svoje knjigovodstvo, tj. ne koriste poseban program za tu namenu, već samo ispostavljaju fakture, a knjigovodstvo im vode za to specijalizovane agencije.
Omogućeno je automatsko kreiranje faktura na osnovu obrađenih isprava (JCI, SD, e-TCD...)
Za obradu fakture se koristi univerzalna forma, dok je podržana mogućnost izbora štampane forme fakture po želji korisnika!


Od 2022. godine, modul omogućava korišćenje sistema elektronskih faktura (SEF). Podržano je prosleđivanje e-fakture, praćenje njenog statusa, otkazivanje, storniranje, kao i štampa elektronske forme prosleđene e-fakture.

Obratite nam se za detalje!

Pregledajte slike programa