Modul "Fakturisanje"

Automatska obrada i evidencija faktura na osnovu podataka iz drugih modula

Ovaj modul je namenjen prvenstveno manjim i srednjim firmama, koje ne vode svoje knjigovodstvo, tj. ne koriste poseban program za tu namenu, već samo ispostavljaju fakture, a knjigovodstvo im vode za to specijalizovane agencije.
Omogućeno je automatsko kreiranje faktura na osnovu obrađenih isprava (JCI, SD, e-TCD...)
Za obradu fakture se koristi univerzalna forma, dok je podržana mogućnost izbora štampane forme fakture po želji korisnika!

Obratite nam se za detalje!

Pregledajte slike programa