Zakonska regulativa vezana za spoljnotrgovinske poslove

Ovde možete pronaći aktuelne zakonske odredbe, pravilnike, sporazume, objašnjenja, obrasce i slične stvari koje se koriste u carinskom i spoljnotrgovinskom postupku.

Zakonske odredbe

Ovde možete pronaći najvažnije propise vezane za carinski i spoljnotrgovinski postupak.

Prikaži

Sporazumi o slobodnoj trgovini

Ovde možete pronaći sporazume o slobodnoj trgovini, koje je Republika Srbij apotpisala sa zemljama ili grupama zemalja.

Prikaži

Objašnjenja carine

Ovde možete pronaći razna objašnjenja i tumačenj acarine.

Prikaži

Carinska tarifa

Ovde možete pronaći aktuelnu, kao i prethone verzije carinske tarife.

Prikaži

Drugi propisi

Ovde možete pronaći druge propise vezane za carinjenje robe i sl.

Prikaži

Obrasci

Ovde možete pronaći razne obrasce koji se koriste u carinskom postupku.

Prikaži