"WinŠped.log 2015" - program za špediciju

Program "WinŠped.log 2015" predstavlja kompletno softversko rešenje za podršku poslovima logistike u spoljnoj trgovini. Prvenstveno je namenjen firmama koje sa bave spoljnom trgovinom (uvoz-izvoz) ili pružanjem usluga posredovanja u carinskom postupku (špedicija). Program obuhvata automatizaciju većine poslova koje ove firme svakodnevno obavljaju. Preko 20 godina iskustva u razvoju poslovnih aplikacija, kao i aplikacija namenjenih špediterskim firmama, garantuju kvalitet i pouzdanost.

MODULI PROGRAMA

WinŠped 3

Modul za obradu i elektronsko podnošenje (EPD) carinskih isprava

Pročitajte više...

NCTS

Obrada tranzitnih isprava shodno Konvenciji o zajedničkom tranzitu.

Pročitajte više...

Magacini

Modul namenjen prvenstveno automatizaciji vođenja evidencije o robi u carinskim skladištima, shodno uputstvu i načinu koji je propisala carina.

Pročitajte više...

Fakturisanje

Automatska obrada i evidencija faktura na osnovu podataka iz drugih modula programa.

Pročitajte više...

PUR / PIR

Automatizovano vođenje evidencije o privremeno uvezenoj robi - aktivno oplemenjivanje i nepromenjeno stanje

Pročitajte više...

Opšti modul

Opšti modul koji sadrži bazu podataka o komitentina, korisnicima programa, šifarnike, podešavanja programa i sl.

Program je verifikovan za elektronsko podnošenje dokumenata carini (D-broj zapisnika o verifikaciji programa kod Uprave carina: 148-29-092-02-259/2/2015 od 27.11.2015.). Postupak razmene podataka sa serverom carine je u najvećoj mogućoj meri pojednostavljen i sveden je na par klikova mišem! Podržan je rad sa svim aktuelnim kvalifikovanim elektronskim sertifikatima (Pošta, PKS, MUP, Halcom...)

Preuzmite zahtev za EPD

Radi razmene podataka, moguća je realizacija povezivanja programa sa korisnikovim informacionim sistemom. Ovo povezivanje omogućava npr. uvoz podataka iz korisnikove fakture direktno u program "WinŠped.log 2015" i automatsko formiranje JCI i drugih isprava.

Ima nešto što naš program ne obuhvata? Moguće! Mada nije i nemoguće za nas, da uključimo u neku narednu verziju! Kao što smo već i naglasili, razvoj našeg programa isključivo usmeravaju sugestije i potrebe naših korisnika.

Program je razvijen najsavremenijim programskim alatima i koncipiran je po modelu klijent/server, što znači da više klijenata (korisnika), putem lokalne računsrake mreže (LAN), pristupa podacima koji se nalaze na zajedničkom serveru. Kao server za bazu podataka koristi se Firebird 2.5. Ovo omogućava jednostavniji rad i jedinstvenu organizaciju podataka na nivou cele firme, kao i efikasnije upravljanje podacima i podelu poslova po korisnicima.

Podržani se tzv. skinovi-teme, tj. različite forme izgleda korisničkog interfejsa. Ovim je korisnicima ostavljena mogućnost da biraju izgled i boje interfejsa po želji.

Pogledajte slike programa

Program je kompatibilan sa svim varijantama Windows operativnog sistema, od Windows-a XP do Windows-a 10.

Zadovoljni korisnici i njihova preporuka su naša najbolja reklama!