Modul "WinŠped 3"

Obrada i elektronsko podnošenje (EPD) carinskih isprava i drugih dokumenata koji se koriste u carinskom postupku

Glavne mogućnosti modula:

  • Potpuno automatizovana i jednostavna obrada JCI i sažete deklaracije. Ovo podrazumeva integrisan pravilnik i šifarnik za popunjavanje JCI, Carinsku tarifu kao i ostale pravilnike i propise neophodne za pravilnu obradu dokumenta i automatski proračun svih dažbina vezanih za obrađivani postupak
  • Program je verifikovan za elektronsko podnošenje dokumenata carini (D-broj zapisnika o verifikaciji programa kod Uprave carina: 148-29-092-02-259/2/2015 od 27.11.2015.). Omogućeno je elektronsko podnošenje dokumenata preko interneta, uz primenu svih aktuelnih kvalifikovanih elektronskih sertifikata. Postupak razmene podataka sa serverom carine je u najvećoj mogućoj meri pojednostavljen i sveden na je par klikova mišem!
  • Podržana je Nova aplikativna platforma Uprave carina (NAP). Program je verifikovan za korišćenje ovog novog sistema EPD, koji od 2022. godine omogućava primenu automatskih postupaka carinjenja.
  • Integrisana Carinska tarifa. Tarifne oznake su uparene sa stopama PDV, sezonskim carinama, poljoprivrednim dažbinama, akcizama, kao i sa odgovarajućim ispravama neophodnim za sprovođenje specifičnih propisa pri uvozu i izvozu (grupa šifara "U**" odnosno "I**").
  • Generisanje priloženih isprava, zahteva, izjava itd. (EUR1, CMR, DCV, zahtevi za pur, pir, tranzit, skladištenje, sanitarno, fito, veterinarsko... razne izjave...) je automatizovano i pojednostavljeno u najvećoj mogućoj meri. Ovi dokumenti se automatski generišu na osnovu obrađene JCI, a u program je uključeno na desetine raznih isprava koje se koriste u carinskom postupku. Vrši se redovna dopuna sa novim obrascima koje propisuje i objavljuje Uprava carina.
  • Program podržava sprovođenje pojednostavljenih uvoznih i izvoznih postupaka u prostorima primaoca odnosno pošiljaoca, tzv. "kućno carinjenje". Prethodnik ovog programa, program "WinŠped 2" je bio jedan od prvih programa pomoću kojeg su korisnici počeli da sprovode ove postupke u praksi u Republici Srbiji! To višegodišnje iskustvo je preneto i u ovu aplikaciju.
  • Interni imenik roba. Podaci o robi koja se u učestalo carini mogu se upisati u interni imenik radi kasnijeg što bržeg pristupa i pronalaženja odgovarajuće tarifne oznake za robu.
  • Uvoz podataka iz Excel (xls) ili Open Office (csv) tabela. U programu je ugrađena opcija za uvoz podataka (faktura i sl.) iz pomenutih tabela u predefinisanom formatu. Moguća je podrška i za druge formate.
  • i druge funkcije...

Obratite nam se za detalje!

Pregledajte slike programa