Obaveštenja o propisima

Uredba o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2021. godinu

Vlada Republike Srbije je, na 6. sednici, 19. novembra 2020. godine, usvojila Uredbu o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2021. godinu.

Tekst uredbe možete preuzeti u odeljku “PREUZIMANJA” našeg veb-sajta, ili direktno klikom na OVAJ LINK

Carinska tarifa će biti dostupna za ažuriranje u programu “WinŠped.log 2015” na dan 01.01.2021.

Uredba o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2020. godinu

Vlada Republike Srbije je, na 192. sednici, 21. novembra 2019. godine, usvojila Uredbu o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2020. godinu.

Tekst uredbe možete preuzeti u odeljku “PREUZIMANJA” našeg veb-sajta, ili direktno klikom na OVAJ LINK

Carinska tarifa će biti dostupna za ažuriranje u programu “WinŠped.log 2015” na dan 01.01.2020.

Usvojen je novi Carinski zakon

U “Sl. Glasniku RS br. 95 od 8.12.2018. godine”, objavljen novi Carinski zakon.
Kako je navedeno u čl. 283, ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a počinje da se primenjuje protekom roka od šest meseci od dana stupanja na snagu.

Tekst novog Carinskog zakona možete preuzeti u odeljku “PREUZIMANJA” našeg veb-sajta.

Uredba o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2019. godinu

Vlada Republike Srbije je, na 113. sednici, 29. novembra 2018. godine, usvojila Uredbu o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2019. godinu.

Tekst uredbe možete preuzeti u odeljku “PREUZIMANJA” našeg veb-sajta, ili direktno klikom na OVAJ LINK

Carinska tarifa će biti dostupna za ažuriranje u programu “WinŠped.log 2015” na dan 01.01.2019.

Carinska tarifa za 2015. godinu

Vlada Republike Srbije je, na svojoj 65. sednici (25. novembra 2014.) usvojila Uredbu o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2015. godinu.
Tekst carinske tarife možete pronaći na sledećem linku:
https://www.winsped.com/index.php/preuzimanja/odabrani-zakoni-i-propisi

Izmena carinske tarife programa “WinŠped 2” će kao i do sada biti objavljena poslednjeg dana kalendarske godine.

 

Tekst prezentujemo korisnicima radi upoznavanja sa izmenama.