Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2023. godinu

Obaveštavamo vas da je Vlada Republike Srbije, na 7. sednici, 17. novembra 2022. godine, usvojila Uredbu o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2023. godinu Tekst uredbe možete preuzeti u odeljku ZAKONI -> ZAKON O CARINSKOJ TARIFI našeg veb-sajta. Carinska tarifa će biti dostupna za ažuriranje u programu “WinŠped.log 2015” na dan 01.01.2023.