Izmena programa (05.12.2022.)

MODUL “NAP – Auto JCI”:
– Početak primene sistema NAP elektronskog podnošenja deklaracija
CARINSKA TARIFA:
– Izvršeno je usklađivanje sa Ex. pozicijama
OSTALO:
– Šifarnici su dopunjeni šiframa neophodnim za primenu sistema NAP