Izmena programa (14.12.2022.)

MODUL “WinŠped 3/NAP”:
– U modulu “WinŠped 3”, ponovo je omogućena obrada naimenovanja i trgovačkog naziva robe uz upotrebu tastera “novi red”. U NAP-u nije moguće koristiti ovaj taster (izričita zabrana carine!).

MODUL “FAKTURISANJE”:
–  Dodata je mogućnost unosa tekućih računa i korišćenje ovih računa u fakturi.

– Kod obrade fakture, dodato je polje za šifru plaćanja.