Izmena programa (20.12.2022.)

MODUL “WinŠped 3 / NAP”:
– NAP: Onemogućeno je otvaranje više obrazaca za obradu iste JCI u isto vreme.
– NAP: Na štampi obrasca JCI koji se predaje carini, ispod samog obrasca, dodati su podaci o plombama.

MODUL “FAKTURISANJE”:
– Dodata je kontrola pravilnosti (validacija) fakture pre prosleđivanja na SEF i snimanja u XML fajl.