Podneta je prva JCI u sistemu NAP

Korsnici našeg programa “WinŠped.log 2015”: “Livnica Kikinda” A.D. i špedicija “KO-NA” d.o.o. iz Kikinde, su podneli prve JCI u sistemu NAP. Ovim je zvanično završena test faza i programu je odobrena realna primena ovog postupka.

Video demonstraciju primene postupka NAP u programu, možete pogledati na linku: https://youtu.be/-zr2C94JrEM