NAP, E-fakture…

NAP – automatsko carinjenje

Obaveštavamo Vas da je program “WinŠped.log 2015” modifikovan i od strane carine uspešno testiran za nove postupka automatskog carinjenja (NAP). Modul NAP će biti dostupan svim korisnicima modula “WinŠped 3”, uključujući i korisnike osnovne licence!
U planu je da u narednom periodu postupak NAP u potpunosti zameni carinski ISCS (slično kao što je bilo u slučaju NCTS-a).
NAP će se uvoditi etapno, po carinarnicama. Počeće se od Carinarnice Beograd, pa kada vaša carinarnica dođe na red, možete nam se prijaviti ako ste zainteresovani za testiranje i kasnije realnu primenu.
Kratak video sa demonstracijom kako se NAP sprovodi u programu “WinŠped.log 2015” možete pronaći na linku https://youtu.be/-zr2C94JrEM
Kako je program još u fazi razvoja, a i carina još uvek prilagođava svoj sistem, pojedini prikazani postupci u videu se mogu razlikovati od aktuelne verzije programa.

E-fakture (SEF)

Do kraja godine će modul za fakturisanje programa dobiti mogućnost slanja e-faktura na SEF. Ovo će zahtevati određene izmene i strukturi fakture koju trenutno koristite, kako bi se faktura uskladila sa standardom SEF.
Ako imate neke posebne želje vezane za izvedbu vaše fakture, još jednom Vas molimo da nam se na vreme javite, kako bi videli mogućnosti realizacije! Pre toga Vas molimo da se registrujete i prijavite na demo verziju SEF-a (https://demoefaktura.mfin.gov.rs/login) i pogledate kako postupak funkcioniše i kako bi preporučena faktura trebala da izgleda.