Carinska tarifa za 2015. godinu

Vlada Republike Srbije je, na svojoj 65. sednici (25. novembra 2014.) usvojila Uredbu o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2015. godinu.
Tekst carinske tarife možete pronaći na sledećem linku:
https://www.winsped.com/index.php/preuzimanja/odabrani-zakoni-i-propisi

Izmena carinske tarife programa “WinŠped 2” će kao i do sada biti objavljena poslednjeg dana kalendarske godine.

 

Tekst prezentujemo korisnicima radi upoznavanja sa izmenama.