Izmena programa i carinske tarife v141231

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. Carinska tarifa programa je usklađena sa izmenama najavljenim u prethodnim e-mailovima, a koje se primenjuju od 01.01.2015. kao i Ex. pozicijama i Akcizama

Verzija programa nakon ažuriranja treba da bude v2.4.15.1
Verzija carinske tarife nakon ažuriranja treba da bude v20141231