Obaveštenja o propisima

Novi carinski i spoljnotrgovinski propisi koji su stupili na snagu od 1.1.2013.

Sem Uredba o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2013. godinu, od 1.1.2013. u carinskom i spoljnotrgovinskom postupku, primenjuju se i sledeće Odluke:

 
– Odluka o odredjivanju robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine (nova oprema – 2013. godina)
– Odluka o odredjivanju robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine u 2013. godini
– Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine (2013)
 
Sve tekstove pomenutih Odluka možete pronaći u delu za preuzimanja dokumenata našeg websajta.

Uredba o uskladjivanju nomenklature Carinske tarife za 2012. godinu

Vlada Republike Srbije je na 549. sednici, 24. novembra 2011. godine, usvojila Uredbu o uskladjivanju nomenklature Carinske tarife za 2012. godinu.  Uredba stupa na snagu 1. januara 2012. godine.


Tekst Uredbe možete preuzeti i snimiti klikom na sledeći link (~6,40 MB):
https://www.winsped.com/downloads/CT2012.zip

Izmena programa “WinŠped 2” usklađena sa novim izmenama Carinske tarife će biti dostupna krajem godine, a ažuriranje ćete izvršiti prvog radnog dana u 2012. godini.

Sporazum o slobodnoj trgovini sa Ruskom Federacijom

Dana 22.07.2011. godine u Beogradu potpisan je Protokol između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o izuzecima iz režima slobodne trgovine i pravilima o određivanju zemlje porekla robe uz Sporazum između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između SRJ i RF.
Članom 6. Protokola propisano je da će se isti privremeno primenjivati od dana njegovog potpisivanja čime će zameniti Protokol potpisan 03. aprila 2009. godine u odnosima između Republike Srbije i Ruske Federacije.

Tekst sporazuma mozete preuzeti OVDE.

Izmena Zakona o republickim administrativnim taksama

Od 16.07.2011. stupa na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama

Tabelarni pregled taksi možete pregledati klikom na gornji link (tj. na naziv zakona).

 

Što se tiče izmena taksi vezanih za carinske postupke, izmene su velike !

Kao što možete i sami videti, većina taksi koja se plaćala u carinskom postupku je ukinuta.

 

Izmenu programa “WinŠped 2” vezanu za pomenuti zakon, možete preuzeti 16.07.2011. od ponoći, kada zakon i stupa na snagu.

Ukoliko želite da odmah odete na stranicu sa najnovijom izmenom programa, kliknite OVDE


Primena Sporazuma o slobodnoj trgovini sa državama EFTA u trgovinskim odnosima izmedju Republike Srbije i Kraljevine Norveške

Od 01.06.2011. počeo je da se primenjuje “Sporazum o slobodnoj trgovini sa državama EFTA u trgovinskim odnosima između Republike Srbije i Kraljevine Norveške“.

S tim u vezi vas obaveštavamo da uputstvo o primeni ovog sporazuma možete preuzeti sa sajta Uprave carina (http://www.carina.rs/lat/Zakoni/PrimenaNorve%C5%A1ka.pdf).

U toku je izmena carinske tarife programa “WinŠped 2” u smislu usklađivanja sa novim Ex. brojevima koji su vezani za primenu ovog sporazuma (http://www.carina.rs/lat/Zakoni/Spisak%20Ex%20pozicija.pdf), a čim izmena bude spremna, biće vam prosleđeno obaveštenje.

Šifre za oslobađanje od plaćanja carine po ovom sporazumu su već upisane u šifarnik za popunjavanje JCI u programu “WinŠped 2” jednom od prethodnih izmena.

Primena Sporazuma o slobodnoj trgovini izmedju Srbije i država EFTA

Dana 01.10.2010. počeo je da se primenjuje Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i država EFTA. Tekst sporazuma, kao i ostala dokumenta vezana za njega možete pronaći na sajtu Uprave carina na linku

http://www.carina.rs/cyr/Informacije/Stranice/MedjunarodniSporazumi.aspx

Uputstvo za primenu sporazuma možete pronaći na linku

http://www.carina.rs/cyr/Zakoni/PrimenaSporazumaEFTA.pdf

Takođe je stupila na snagu i Uredba o usklađivanju carinske tarife za 2010. godinu

https://www.winsped.com/Docs/ct2010_10.zip