Primena Sporazuma o slobodnoj trgovini izmedju Srbije i država EFTA

Dana 01.10.2010. počeo je da se primenjuje Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i država EFTA. Tekst sporazuma, kao i ostala dokumenta vezana za njega možete pronaći na sajtu Uprave carina na linku

http://www.carina.rs/cyr/Informacije/Stranice/MedjunarodniSporazumi.aspx

Uputstvo za primenu sporazuma možete pronaći na linku

http://www.carina.rs/cyr/Zakoni/PrimenaSporazumaEFTA.pdf

Takođe je stupila na snagu i Uredba o usklađivanju carinske tarife za 2010. godinu

https://www.winsped.com/Docs/ct2010_10.zip