Izmena Zakona o republickim administrativnim taksama

Od 16.07.2011. stupa na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama

Tabelarni pregled taksi možete pregledati klikom na gornji link (tj. na naziv zakona).

 

Što se tiče izmena taksi vezanih za carinske postupke, izmene su velike !

Kao što možete i sami videti, većina taksi koja se plaćala u carinskom postupku je ukinuta.

 

Izmenu programa “WinŠped 2” vezanu za pomenuti zakon, možete preuzeti 16.07.2011. od ponoći, kada zakon i stupa na snagu.

Ukoliko želite da odmah odete na stranicu sa najnovijom izmenom programa, kliknite OVDE