Izmena programa v110202

Nova izmena programa je dostupna putem modula za automatsko ažuriranje programa “WinŠped 2”.
(<Opcije> => “Ažuriranje programa”). Izmenu programa je potrebno uraditi na SVIM računarima.

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. Kod obrade tranzitne JCI, dodata je mogućnost prikaza popunjene JCI na obrascu (kao i kod carinjenja). Dugme za prikaz se nalazi pored dugmeta štampe.
2. Kod CMR-a je dodata mogućnost upisa više naimenovanja iz JCI u naziv robe. Pri formiranju CMR-a, uvek će se upisati samo prvo naimenovanje, ali je na obrascu CMR-a dodato dugme za upis željenog broja naimenovanja (zavisi od vaše procene koliko će teksta stati u rubriku). Ista mogućnost će u narednom periodu biti omogućena i kod ostalih obrazaca (EUR-1, FORM-A…..). Ukoliko imate neke primedbe ili sugestije vezane za ovu novinu, molimo vas da nam se obratite.
3. Ispravljena je greška koja se ponekad javljala pri formiranju FP JCI kod pojednostavljenih postupaka.
4. Ispravljena je greška koja je kod brisanja stavki iz spiska pošiljke ponekad dovodila do toga da se poremete redni brojevi preostalih stavki (ili nestanu).
5. Ispravljena je greška pri brisanju naimenovanja JCI, gde se podaci iz rubrike 44. nisu u nekim slučajevima pravilno raspoređivali po preostalim naimenovanjima.