Nova izmena programa v110221

Objavljena je nova izmena programa. Svi registrovani korisnici izmenu mogu preuzeti putem sistema za automatsko ažuriranje programa (<Opcije> => “Ažuriranje programa”)

 

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. Dodat je Оbrazac PST-Pregled sporednih troškova koji se uračunavaju u osnovicu za obračun PDV kod uvoza dobara
Obrazac je dostupan na kartici “Priložene isprave” modula “JCI” glavnog prozora programa. Rad sa obrascem je identičan kao i kod drugih obrazaca u programu.
2. Izvršena su pojedina prilagođavanja u pogledu automatizma pri formiranju dopunskih deklaracija kod pojednostavljenih postupaka (mogućnost automatskog brisanja dupliranih registracija u slučaju da se isto vozilo više puta pojavljuje u postupku i sl.)
3. U šifarnik za popunjavanje JCI su vraćene šifre ispostava vezanih za postupak sa AP KiM, a koje su izostavljene originalnim šifarnikom od 01.01.2011.