Nova DEMO verzija programa

Za preuzimanje je postavljena nova instalacija DEMO verzije programa “WinŠped 2”.

Nova instalacija ispravlja moguće probleme pri instalaciji programa na računarma sa operativnim sistemima Windows Vista i Windows 7.

Problem se javljao samo pri specifičnim postavkama u operativnom sistemu, pa ukoliko ste imali problem pri instalaciji, a želeli bi da testirate program, molimo Vas da preuzmete novu veziju.

Napominjemo da verzija samog programa nije menjana, već samo verzija instalera.