Izmena carinske tarife programa (uskladjivanje dinarskih iznosa akciza)

Carinska tarifa programa “WinŠped 2” je usklađena sa novim iznosima akciza.

Svi korisnici programa izmenu mogu preuzeti putem modula za automatsko ažuriranje programa sa interneta.

Novi iznosi akciza:

Vrsta robe Iznos akcize Jedinica mere Šifra akcize
Derivati nafte:      
– sve vrste motornog benzina 49,50 lit 2110
– sve vrste dizel goriva 37,00 lit 2120
– ostali derivati nafte koji se dobijaju od frakcija nafte 53,34 kg 2180
Duvanske prerađevine:      
– cigarete iz uvoza 26,00 pak (20 cigareta) 2210
– cigarete koje su proizvedene u zemlji 8,92 pak (20 cigareta) 2221
– cigare i cigarilosi 17,55 kom 2240
– rezani duvan, duvan za lulu i žvakanje i burmut  35%   2250
Alkoholna pića:      
– pivo 18,47 lit 2421
– niskoalkoholno piće (sa procentom alkohola 5-15%) 16,31 lit 2422
– rakija od voća, grožđa, specijalne rakije 97,68 lit 2431
– rakija od žitarica i ostalih poljopr.sirovina 247,82 lit 2432
– žestoka alkoholna pića i likeri 158,84 lit 2441
Kafa (sirova, pržena, mlevena i ekstrakt kafe)  30%   2610
Derivati nafte:          
– sve vrste motornog benzina 49,5   LT lit 2110
– sve vrste dizel goriva 37   LT lit 2120
– ostali derivati nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koji imaju raspon destilacije do 380° C 53,34   KG kg 2180
Duvanske prerađevine:        
– cigarete iz uvoza 26   KD pak (20 cigareta) 2210
– cigarete koje su proizvedene u zemlji 8,92   KD pak (20 cigareta) 2221
– cigare i cigarilosi 17,55   KD kom 2240
– rezani duvan, duvan za lulu i žvakanje i burmut 35 % % 2250
Alkoholna pića:          
– pivo 18,47   LT lit 2421
– niskoalkoholno piće (sa procentom alkohola 5-15%) 16,31   LT lit 2422
– rakija od voća, grožđa, specijalne rakije 97,68   LT lit 2431
– rakija od žitarica i ostalih poljopr.sirovina 247,82   LT lit 2432
– žestoka alkoholna pića i likeri 158,84   LT lit 2441
Kafa (sirova, pržena, mlevena i ekstrakt kafe) 30 % % 2610