Primena Sporazuma o slobodnoj trgovini sa državama EFTA u trgovinskim odnosima izmedju Republike Srbije i Kraljevine Norveške

Od 01.06.2011. počeo je da se primenjuje “Sporazum o slobodnoj trgovini sa državama EFTA u trgovinskim odnosima između Republike Srbije i Kraljevine Norveške“.

S tim u vezi vas obaveštavamo da uputstvo o primeni ovog sporazuma možete preuzeti sa sajta Uprave carina (http://www.carina.rs/lat/Zakoni/PrimenaNorve%C5%A1ka.pdf).

U toku je izmena carinske tarife programa “WinŠped 2” u smislu usklađivanja sa novim Ex. brojevima koji su vezani za primenu ovog sporazuma (http://www.carina.rs/lat/Zakoni/Spisak%20Ex%20pozicija.pdf), a čim izmena bude spremna, biće vam prosleđeno obaveštenje.

Šifre za oslobađanje od plaćanja carine po ovom sporazumu su već upisane u šifarnik za popunjavanje JCI u programu “WinŠped 2” jednom od prethodnih izmena.