Uredba o uskladjivanju nomenklature Carinske tarife za 2011. godinu

1. januara 2011. stupa na snagu Uredba o uskladjivanju nomenklature Carinske tarife za 2011. godinu.

Tekst Uredbe možete preuzeti i snimiti klikom na sledeći link (~7 MB):
CARINSKA TARIFA 2011

Izmena programa “WinŠped 2” usklađena sa novim izmenama Carinske tarife će biti dostupna krajem godine.