Novi carinski i spoljnotrgovinski propisi koji su stupili na snagu od 1.1.2013.

Sem Uredba o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2013. godinu, od 1.1.2013. u carinskom i spoljnotrgovinskom postupku, primenjuju se i sledeće Odluke:

 
– Odluka o odredjivanju robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine (nova oprema – 2013. godina)
– Odluka o odredjivanju robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine u 2013. godini
– Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine (2013)
 
Sve tekstove pomenutih Odluka možete pronaći u delu za preuzimanja dokumenata našeg websajta.