Izmena programa i carinske tarife v121231

Izmena se odnosi na seldeće:

1. Carinska tarifa programa je usklađena sa najavljenim izmenama carinske tarife i Odlukom o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu
2. Moduli “Tranzit (TR)” i “Sažeta deklaracija (SD)” su dobili novi, tabelarni oblik glavnog pregleda (levo na glavnom prozoru), što bi trebalo da doprinese ubrzanju odziva kod velikog broja prikazanih dokumenata. Zbog lakšeg snalaženja u pretrazi, preporuka o korišćenju filtera i dalje stoji.