Izmena programa v130116

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1.
Carinska tarifa je dopunjena sa nedostajućim stopama carine za primenu SSP kod pojedinih tarifnih oznaka
2. Izmenjeno je zaglavlje zahteva za sanitarno i zahtev za utvrđivanje bezbednosti hrane je promenjen na novi obrazac.
3. U program je dodat komentar carinske tarife. Komentar preuzimate preko modula za automatsko ažuriranje. Komentar CT je dostupan preko opcije glavnog menija “Car.tarifa->Komentar carinske tarife” ili iz pregleda tabele carinske tarife klikom na odgovarajuće dugme. Ukoliko se komentar CT pozove iz pregleda carinske tarife, program će pokušati da pozicionira komentar na izabrani tarifni broj. Uslov za ovo je da sa u pregledu korisnik pozicionira na konkretnu tarifnu oznaku ! U pregledu komentara CT dostupne su i opcije pretrage po unetom pojmu (tekuće glave CT i kompletnog kometara).