Promena poddomena aplikacije “Carinska tarifa online”

Online carinska tarifa je od sada dostupna na novom poddomenu http://ctonline.winsped.com

Uz promenjen poddomen, aplikacija je dobila i nov izgled kao i nove mogućnosti pretrage.