Aplikacija “WebPUR”

WebPUR 2014 - aplikacija za vođenje evidencije o robi uvezenoj na aktivno oplemenjivanje i PUR

Web aplikacija “WebPUR” omogućava kompletno vođenje evidencije o privremeno uvezenoj robi u postupku aktivnog oplemenjivanja.

Na osnovu unetih repromaterijala, dobijenih proizvoda i njihovih normativa moguće je kreiranje izveštaja o robi, sa detaljnim uvidom u stanje i utrošak repromaterijala, kao i o realizaciji dobijenih proizvoda. Aplikacijom je moguće kreirati izveštaje koje zahteva carina, radi svođenja, kvartalnog objedinjavanja rokova i/ili okončanja postupaka.

Sem za potrebe carinskih formalnosti, izveštaje možete koristiti i za praćenje proizvodnje, kalkulacije cena dobijenih proizvoda i sl. Planira se objedinjavanje ove aplikacije sa aplikacijom “WebFakture”, kako bi se, na osnovu kreirane otpremnice izradila i faktura za robu.

Većim firmama aplikacija može da posluži kao dopunska aplikacija i olakša im izradu izveštaja o stanju i praćenju robe, koje zahtevaju carinski organi kod postupaka aktivnog oplemenjivanja, dok za manje firme, kojima su tzv. lon-poslovi pretežna aktivnost, može biti idealna, jer sem evidencija o privremeno uvezenoj robi, može poslužiti i kao aplikacija za interno vođenje evidencija o robi i praćenje proizvodnje.

Web adresa aplikacije: http://webpur.winsped.net

Moguća je prijava za besplatan probni rad u trajanju od 30 dana!