Carinska tarifa 2016 – online

Web aplikacija za online pretragu carinske tarife je ponovo dostupna!

U aplikaciji je omogućena pretraga aktuelne carinske tarife, kao i carinske tarife za narednu 2016. godinu.

Link za pristup web aplikaciji: http://carinska.tarifa.winsped.net