Izmena carinske tarife programa “WinŠped.log 2015” i “WinŠped 2”

Carinska tarifa programa je usklađena sa izmenama koje se primenjuju od 1.1.2016.

Svi korisnici treba da preuzmu i instaliraju ovu izmenu od 1.1.2016. preko modula za automatsko ažuriranje.