Izmena programa (15.01.2023.)

MODUL “WinŠped 3/NAP”:
– Produženo je vreme automatskog čekanja na povratne poruke kod NAP-a, što bi trebalo da doprinese boljem automatskom odzivu kod preopterećenja carinskog servera. Ukoliko program ne primi povratnu poruku u predviđenom vremenu čekanja, proveravajte povratnu poruku “ručno”, klikom na dugme “Proveri status”.

MODUL “FAKTURISANJE”:
– Napomene i opšti podaci uneti u fakturu će se sada slati na server SEF-a i biti prikazani kao napomena u donjem delu e-fakture.


CARINSKA TARIFA:
– Izvršeno je usklađivanje sa novim Ex. pozicijama