Izmena programa (05.01.2023.)

MODUL “FAKTURISANJE”:
– Omogućeno je snimanje e-fakture preuzete sa servera SEF-a u PDF formatu.

CARINSKA TARIFA:
– Izvršene su manje korekcije naimenovanja