Izmena programa (31.12.2022.)

CARINSKA TARIFA:
– Carinska tarifa je usklađena sa Uredbom o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2023. godinu.
IZMENU JE POTREBNO PREUZETI OD 01.01.2023.

 Tekst uredbe u PDF formatu možete preuzeti u odeljku ZAKONI -> ZAKON O CARINSKOJ TARIFI našeg veb-sajta.