Izmena programa (25.01.2023.)

MODUL “NCTS”:
– Korigovana je štampa obrasca sa više naimenovanja, radi ispravke greške kod štampe bruto i neto mase, gde se ovi podaci nisu štampali u situacijama kada u tom naimenovanju nije upisana nijedna priložena isprava.
– U IZRADI: Po zahtevu više korisnika, u izradi je četvrta opcija automatskog formiranja e-TCD od izabranih JCI, kada se formira jedna deklaracija koja sadrži posebna naimenovanja iz svih izabranih JCI.

MODUL “FAKTURISANJE”:
– Od strane tehničke podrške na sajtu www.efaktura.gov.rs obavešteni smo da se broj računa za uplatu i poziv na broj, na štampanoj formi e-fakture prikazuju samo u slučaju unosa šifre načina plaćanja “30”. Dok ne dobijemo zvaničan odgovor, možete se eventualno konsultovati sa svojim knjigovođama, u vezi primene šifre načina plaćanja koju trebate uneti u e-fakturu.
Zatražili smo dodatno objašnjenje u vezi šifara načina plaćanja, tj. da li postoji neki šifarnik vezan za ove šifre i sl.
Obavestićemo vas čim dobijemo odgovor.
– Kod podataka o primaocu fakture, dodat je broj JBKBS za javna preduzeća i budžetske korisnike, koji je obavezan za upis ukoliko fakturu šaljete takvim subjektima. Takođe je dodato i polje za upis broja ugovora, koji je u prethodno opisanoj situaciji takođe obavezan podatak u fakturi.