Izmena programa (26.01.2023.)

MODUL “NCTS”:
– Po zahtevu više korisnika, realizovana je peta opcija automatskog formiranja e-TCD od izabranih JCI, kojom se formira jedna zajednička (zbirna) deklaracija koja sadrži posebna naimenovanja iz svih izabranih JCI.
Takođe je omogućeno formiranje standardne i pojednostavljene e-TCD.