Izmena programa (29.01.2023.)

MODUL “WinŠped 3 / NAP”:
– NAP: U cilju boljeg odziva programa nakon prosleđivanja JCI, povećano je vreme čekanja na povratnu poruku servera carine (lista grešaka, potvrda o uspešnom prosleđivanju…)
– NAP: Po zahtevu više korisnika, na štampi ispod obrasca JCI koji se predaje carini, dodata je rubrika C – CI odredišta.