Izmena programa (30.12.2022.)

MODUL “FAKTURISANJE”:
– Dodato je polje “Datum prometa”.
– Dodata je logika korišćenja datuma kod odabira Nastanka poreske obaveze, u skladu sa tehničkom dokumentacijom SEF-a:
    Šifra 3 : nijedan dodatni datum neće bit korišćen (prikazan)
    Šifra 35: koristiće se datum prometa
    Šifra 432: koristiće se datum prometa i datum dospeća
– Uvedene su dodatne kontrole fakture pre slanja na SEF