Objave

Izmena programa (27.06.2019.)

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
MODUL “WinŠped 3”:
– Rok za SD je sada standardno podešen na 90 dana. Ovaj rok po potrebi uvek možete korigovati.

– Kopiranje JCI je značajno ubrzano, naročito kod JCI sa više desetina ili stotina ......

Ažurirano:

Pročitajte više...

Izmena programa (14.03.2019.)

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
MODUL “WinŠped 3”:
– Uvedena je dodatna kontrola kod uvoza podataka iz Excel/CSV fakture u JCI, tako da će sada program prijavljivati u kom redu tabele se eventualno nalazi problematičan podatak i koji podatak ......

Ažurirano:

Pročitajte više...

Usvojen je novi Carinski zakon

U “Sl. Glasniku RS br. 95 od 8.12.2018. godine”, objavljen novi Carinski zakon.
Kako je navedeno u čl. 283, ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a počinje da se primenjuje protekom ......

Ažurirano:

Pročitajte više...

Izmena programa (13.06.2018.)

MODUL “WinŠped 3”:
– Uz dosadašnji prikaz ukupnih dažbina po JCI, dodat je i detaljan prikaz dažbina po vrsti (opcija u meniju ispod dosadašnje).
– Uvoz podataka iz Excel (xls) ili CSV fajla u JCI, sada podržava i kolone “metod ......

Ažurirano:

Pročitajte više...

Izmena programa (17.05.2018.)

MODUL “WinŠped 3”:

– U obradi JCI, dugme “CPT %” je preimenovano u “Rasp %” (Raspodela %). Dugmetom se vršila automatska raspodela prevoznih troškova po naimenovanjima, u slučaju kada je zbir rub. 42 po naimenovanjima bio manji od ......

Ažurirano:

Pročitajte više...

Izmena programa (13.04.2018.)

CARINSKA TARIFA:
– Carinska tarifa programa je usklađena sa Spiskom dobara koja se oprezuju posebnom stopom PDV razvrstanih po nomenklaturi CT, Spiskom ALIMS I – CT i izmenama Ex. pozicija, objavljenim na sajtu carine

Ažurirano:

Pročitajte više...