Objave

Izmena programa (12.01.2021.)

MODUL “WinŠped 3”:
– U pregledu carinske tarife su korigovani linkovi ka sajtu carine, za pregled iskorišćenosti kvota (SSP, TR, CH/LI) za 2021. godinu.
Interna kontrola JCI je dopunjena sa kontrolom upisa nedozvoljene reči “SPECIFIKACIJA” kao broj fakture. ......

Ažurirano:

Pročitajte više...

Izmena programa (01.01.2021.)

MODUL “WinŠped 3”:
– Dužina opisa JCI je na svim formama za obradu JCI limitirana na 50 karaktera

– Proračun dažbina kod JCI UV-6 je modifikovan, tako da sada korisnik ima mogućnost izbora, da li će se u rubrici 47 ......

Ažurirano:

Pročitajte više...

Izmena programa (26.08.2020.)

MODUL “WinŠped 3”:
– Kod opcije “Pretraga JCI” dodata je mogućnost snimanja rezultata pretrage u CSV fajl (pored postojećeg Excel formata). Kod rezultata pretrage, dodate su kolone sa bruto i neto masom.
– U rubrici 13 CMR su dodata još ......

Ažurirano:

Pročitajte više...