Objave

Rešavanje problema štampe JCI/SD nakon instalacije poslednje izmene Windows-a 10 (Cretaors update) – greška: “The type initializer ‘java.lang.System’ threw an exception”

Nakon instalacije poslednje velike izmene Windows 10 operativnog sistema (tzv. “Creators update”), uočen je isti problem sa Microsoft Visual J# 2.0 instalacijom, kao i nakon prethodne velike izmene tzv. “Anniversary update”.

Ova instalacija je neophodna za rad komponente koju ......

Ažurirano:

Pročitajte više...

Izmena programa (22.03.2017.)

Izmenu programa “WinŠped.log 2015” je dostupna putem modula za automatsko ažuriranje. 

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
MODUL “WinŠped 3”:
– Prilikom kopiranja JCI u drugu poziciju, program je u nekim situacijama, nakon kopiranja prikazivao poruku da ne može ......

Ažurirano:

Pročitajte više...

Izmena programa (11.01.2017.)

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
MODUL “WinŠped 3”:
– Kod pretrage naziva snimljenih dokumenata (EUR.1, CMR…), nakon unosa dela naziva dokumenta, pretraga će se izvršiti i nakon pritiska tastera ENTER, tj. nije više neophodno kliknuti na dugme “Pronađi”
......

Ažurirano:

Pročitajte više...

Izmena carinske tarife (1.1.2017.)

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
MODUL “WinŠped 3”:
1. Carinska tarifa programa je usklađena sa podacima za 2017. godinu

Zbog obima izmene, kao i pomeranja i otvaranja velikog broja novih tarifnih pozicija, savetujemo vam da pregledate PDF fajl Carinske tarife, ......

Ažurirano:

Pročitajte više...

Izmena programa (28.12.2016.)

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
MODUL “WinŠped 3”:
Glavni pregled JCI je promenjen u smislu što je sada omogućeno sortiranje podataka u tabeli po kolonama, klikom na zaglavlje kolone, na identičan način kao u Excelu i sl. programima ......

Ažurirano:

Pročitajte više...

Izmena programa (24.11.2016.)

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
MODUL “WinŠped 3”:
– U carinsku tarifu je dodata lista obrade po PEM konvenciji. PEM listu obrade možete pozvati i kod obrade uslova za sticanje pref. porekla robe na poleđini obrasca EUR.1
– Dodata ......

Ažurirano:

Pročitajte više...