Kratko početno uputstvo za korišćenje programa “WinŠped.log 2015”