Izmena programa (14.04.2018.)

MODUL “WinŠped 3”:
– Program više neće automatski upisivati kurs u rubriku 23 kod JCI tipa C7
– Opcije za snimanje i učitavanje podataka u poziciju su, sa menija koji se nalazio gore desno iznad pregleda pozicija, premeštene u padajući meni, koji dobijate desnim klikom na željenu poziciju u pregledu. Ovim će se smanjiti mogućnost slučajnog učitavanja podataka u pogrešnu (neželjenu) poziciju od strane korisnika.

MODUL “PUR”:
– Izmenjena je procedura za usklađivanje razduženja kod aktivnog oplemenjivanja (E01 i E02). Nova procedura je značajno optimizovana.
– U opciji formiranja obrasca za završetak postupka se više neće pojavljivati stake isporuke za koje nije formirana JCI, dok će ove stavke biti uključene u sve ostale izveštaje, npr. o stanju RM, analitici razduženja i sl.
– Dodati su novi pregledi i izveštaji
– U većini pregleda, realizovan je padajući meni, koji se dobija desnim klikom miša na stavku u pregledu i koji sadrži izveštaje vezane za konkretnu stavku (probajte da kliknete desnim klikom miša na staku u obrascu za završetak postupka, pregledu stanja, analitici RM i sl.)
– Utrošak RM po jedinici DP će se u štampi normativa sada štampati zaokružen na 4 decimale