Objave

Izmena programa (14.04.2018.)

MODUL “WinŠped 3”:
– Program više neće automatski upisivati kurs u rubriku 23 kod JCI tipa C7
– Opcije za snimanje i učitavanje podataka u poziciju su, sa menija koji se nalazio gore desno iznad pregleda pozicija, premeštene u padajući ......

Ažurirano:

Pročitajte više...