Objave

Izmena programa (28.11.2018.)

MODUL “WinŠped 3”:
– Kod opcije uvoza fakture iz Excel/CSV fajla, kao nazivi kolona se mogu koristiti sve šifre priloženih isprava iz rubrike 44 JCI koje počinju slovima “F”, “U”, “I” i “O”. Znači, ako kao naziv kolone upišete šifru ......

Ažurirano:

Pročitajte više...

Izmena programa (27.06.2019.)

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
MODUL “WinŠped 3”:
– Rok za SD je sada standardno podešen na 90 dana. Ovaj rok po potrebi uvek možete korigovati.

– Kopiranje JCI je značajno ubrzano, naročito kod JCI sa više desetina ili stotina ......

Ažurirano:

Pročitajte više...

Izmena programa (14.03.2019.)

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
MODUL “WinŠped 3”:
– Uvedena je dodatna kontrola kod uvoza podataka iz Excel/CSV fakture u JCI, tako da će sada program prijavljivati u kom redu tabele se eventualno nalazi problematičan podatak i koji podatak ......

Ažurirano:

Pročitajte više...

Usvojen je novi Carinski zakon

U “Sl. Glasniku RS br. 95 od 8.12.2018. godine”, objavljen novi Carinski zakon.
Kako je navedeno u čl. 283, ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a počinje da se primenjuje protekom ......

Ažurirano:

Pročitajte više...