Izmena programa (01.08.2019.)

CARINSKA TARIFA:
– Izvršena su usklađivanja carinske tarife programa sa povlasticama 306L1