Izmena programa (27.06.2019.)

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
MODUL “WinŠped 3”:
– Rok za SD je sada standardno podešen na 90 dana. Ovaj rok po potrebi uvek možete korigovati.

– Kopiranje JCI je značajno ubrzano, naročito kod JCI sa više desetina ili stotina naimenovanja. Prvo kopiranje nakon otvaranja programa možda bude malo sporije, ali će sva naredna kopiranja biti primetno brža nego do sada.

– Na obrascima za obradu JCI je dodata mogućnost izbora za obračun dažbina kod JCI tipa UV-6. Program će i dalje automatski obračunavati dažbine za UV-6 u slučaju kombinacije postupaka 61 21. U slučaju potrebe, izborom nove opcije, moguće je dažbine obračunati po želji i za druge kombinacije postupaka, pa čak i isključiti obračun za postupak 61 21.
Moguće su 3 kombinacije ove opcije:
1. Zasivljena, čekirana – koristi “Auto proračun” dažbina
uv6_1.jpg
2. Čekirana – program će uvek obračunati dažbine za ovo naimenovanje
uv6_2.jpg
3. Odčekirana – program neće obračunati dažbine za ovo naimenovanje
uv6_3.jpg
Nakon izbora željene opcije obračuna, potrebno je kliknuti na dugme “Prorač. dažbine”, kako bi program izvršio proračun i upis dažbina u rubruku 47 JCI!

CARINSKA TARIFA:
– Izvršena je izmena u uparivanju carinske tarife programa, sa šiframa povlastica shodno sporazumima o slobodnoj trgovini

OSTALO:
– Izvršene su druge manje optimizacije programa